Türkiye Cumhuriyeti... Bayrak

Güncel Mevzuat Listesi

# Tipi Adı Dosya
1 Ulusal Mevzuat VERGİ USUL KANUNU
2 Ulusal Mevzuat SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
3 Ulusal Mevzuat MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
4 Ulusal Mevzuat KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
5 Ulusal Mevzuat DEVLET MEMURLARI KANUNU
6 Ulusal Mevzuat AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ
7 Yerel Mevzuat İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
8 Yerel Mevzuat BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
9 Yerel Mevzuat BELEDİYE TAHSİLAT YÖNETMELİĞİ
10 Yerel Mevzuat BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
11 Yerel Mevzuat BELEDİYE KANUNU